Upravljanje otpadom je sprovođenje propisanih mera postupanja sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, ponovnog iskorišćenja i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o odlagalištima posle zatvaranja. Upravljanje otpadom se vrši na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje zdravlja i života ljudi i životne sredine kontrolom i merama smanjenja: zagađenja vode, vazduha i zemljišta; opasnosti po biljni i životinjski svet; opasnosti od nastajanja udesa, požara ili eksplozije; negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti i nivoa buke i neprijatnih mirisa.  U okviru planova upravljanja otpadom izdvajaju se: 

 

 

·         Lokalni planovi upravljanja otpadom za opštine

·         Planovi upravljanja otpadom za postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola

·         Radni  plan postrojenja za upravljanje otpadom

·         Planovi upravljanja otpadom za preduzeća

 

·         Priprema dokumentacije za dobijanje dozvola za upravljanje otpadom

·         Izrada integralnih lokalnih planova upravljanja otpadom u opštinama