Dokumenti za download:
    Brošura
    ADR Informacija

1. AKTUELNOSTI

U organizaciji Instituta za preventivu, u periodu od 1. do. 2. juna 2017. godine, održana je 9. Međunarodna Ex tribina u Hotelu „Norcev“ na Fruškoj gori, kojoj je prisustvovalo 120 učesnika iz Srbije, BiH, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Nemačke, Češke i Rusije.

Programski savet je izabrao 19 radova koji su zadovoljili kriterijume da budu objavljeni u Zborniku i prezentovani na tribini, a koji svojom tematikom pokrivaju široku oblast, od rudarstva preko prehrambene i farmaceutske industrije do petrohemije.

I ovoga puta naš institut se potvrdio kao dobar domaćin i organizator ovog stručnog i po mnogo čemu specifičnog savetovanja, dobivši najviše ocene od učesnika Tribine.

Kliknite ovde da vidite prezentacije

Od jula 2016. godine Institut za preventivu - Novi Sad, ima ogranak u Nišu. Ogranak "27 januar" Niš, lociran na Bulevaru 12. februara broj 81, sa 14 zaposlenih, u potpunosti je kadrovski i tehnički osposobljen za obavljanje delatnosti Instituta.

Od 2016. godine Institut za preventivu je Imenovano telo za ocenu usaglašenosti proizvoda sa odgovarajućim zahtevima Pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

Institut je u toku 2016. godine ishodovao Rešenje MUP-a Sektora za vanredne situacije, za izradu glavnog projekta zaštite od požara i Rešenje za projektovanje posebnih sistema i mera zaštite od požara, i to izradu:

- Glavnog projekta zaštite od požara
- Projekata stabilnih sistema za gašenje požara
- Projekata stabilnih sistema za dojavu požara
- Projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para
- Analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša
- Projekata električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama
- Projekata sistema za odvođenje dima i toplote


2. IZDAVANJE ENERGETSKIH PASOŠA OBJEKATA

Institut za preventivu - Novi Sad je od Ministarstva gređevine i urbanizma Republike Srbije ovlašćen za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekata.

Prema zakonu Zakonu o planiranju i izgradnji i u Pravilniku o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, od oktobra 2012. godine, sve nove zgrade moraju imati energetski pasoš kao uslov za dobijanje upotrebne dozvole.

Pravilnici o energetskoj efikasnosti predviđaju da i stari objekti moraju imati energetski pasoš ukoliko se prodaju, izdaju ili rekonstruišu.

Prema procenama, ušteda potrošnje energije u zgradama koje će imati bolje karakteristike energetske efikasnosti, iznosiće 20ᇆ%. Planirano je da energetski pasoši, u prvoj fazi primene, prate samo potrošnju energije za grejanje objekta, a predviđeno je osam razreda od A+ do G, s tim što A+ predstavlja najveću energetsku efikasnost, odnosno najmanju potrošnja energije po kvadratnom metru.

U Evropskoj uniji je prosečna potrošnja energije između 50 i 60 kWh/m2 godišnje, a u Srbiji u proseku od 150 do 200 kWh/m2. Predviđeno je da za nove zgrade najniža kategorija može da bude C, odnosno 65 kWh/m2 godišnje, dok će postojeće zgrade moći da troše 75 kWh/m2 godišnje.

Za stare objekte je planirano da budu unapređeni najmanje za jedan energetski razred i to uvođenjem dodatne izolacije fasade, zamenom prozora i stolarije. Energetski pasoši neće biti potrebni za zgrade manje od 50 m2, pomoćne zgrade, vikendice i proizvodne pogone u kojima je temperatura grejanja ispod 12oC.

Energetska dokumentacija objekata će, pored podataka o energetskim svojstvima zgrade sadržati i preporuke za poboljšanje energetskih karakteristika zgrade.

3. ADR OBUKA

Prijava kandidata za ADR ispit

- ADR prijava

- Uputstvo za korišćenje

- Detaljnije informacije....INSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573