Zaštita životne sredine

Još 1993. godine Institut za preventivu je među privima u zemlji započeo rad u ovoj oblasti izradom prethodnih i detaljnih analiza uticaja objekata, odnosno radova na životnu sredinu.

Institut se bavi izradom kompletne dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine:

  1. Procena uticaja na životnu sredinu. Izrada studije procene uticaja kao i svih potrebnih zahteva (obezbeđujemo za vas svu neophodnu dokumentaciju koja je potrebna u proceduri dobijanja saglasnosti na studiju procene uticaja na životnu sredinu)
  2. Izrada planova upravljanja otpadom (Zakon o upravljanju otpadom"Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
  3. Izrada Politike prevencije udesa, Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa (za Seveso postrojenja)
  4. Savetodavne usluge u oblasti prava i politike u zaštiti životne sredine
  5. Konsultantske usluge za usaglašavanje poslovanja preduzeća sa zahtevima zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine (uključujući praćenje propisa iz oblasti životne sredine)

Instutut vrši merenja buke u životnoj sredini, kao i emisije štetnih i opasnih materija u životnu sredinu, za šta posedujemo odgovarajuću akreditaciju dobijenu od Akreditacionog tela Srbije i rešenja nadležnog ministarstva.

Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh

Zagadujuće materije sortirane po postrojenjima (na osnovu novog pravilnika)

Merenje emisije po metodi SRPS ISO 9096 SRPS EN 13284

Precizna merenja mobilnim gasnim hromatografom

Merenje ukupnog ugljenika (TOC) SRPS EN 12619 i 13526

PROTEA FTIR Mobilni analizatorINSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573