Zaštita od požara i eksplozije

Od samog osnivanja Institut se bavi poslovima iz oblasti zaštite od požara i eksplozije. Naročito smo ponosni na oblast protiveksplozivne zaštite, gde se smatramo liderima. Naš prvi direktor, pokojni Ištvan Karaba, shvatajući značaj ove oblasti, profilisao je delovanje Instituta u pravcu koji je već krajem devedesetih godina rezultirao osnivanjem Akreditovane laboratorije za ispitivanje uređaja u "Ex" izvedbi. Razvijajući se i dalje, Institut je 2005. godine akreditovao Sertifikaciono telo za sertifikaciju prozvoda u "Ex" izvedbi.

Od 2016. godine Institut za preventivu je Imenovano telo za ocenu usaglašenosti proizvoda sa odgovarajućim zahtevima Pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

Oblast zaštite od požara i eksplozije široko je zastupljena u okviru naše delatnosti, Na osnovu Rešenja MUP-a o ovlašćivanju za izradu glavnog projekta zaštite od požara i Rešenja za projektovanje posebnih sistema i mera zaštite od požara (svih 6 stavki), Institut se bavi izradom projektne dokumentacije, i to:

- Glavnog projekta zaštite od požara
- Projekata stabilnih sistema za gašenje požara
- Projekata stabilnih sistema za dojavu požara
- Projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para
- Analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša
- Projekata električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama
- Projekata sistema za odvođenje dima i toplote
- Planova zaštite od požara i drugih normativnih akata iz ove oblasti


Institut za preventivu vrši kontrolisanje aparata za gašenje požara, hidrantske mreže, uređaja i sistema za dojavu požara, sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para, stabilnih sistema za gašenje požara, pregled i ispitivanje protivpanične rasvete i protivpožarnih klapni.

Kopija novog pravilnika izrade Plana zaštite od požara.INSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573