Akreditovana laboratorija

Poseban deo našeg preduzeća čini Akreditovana laboratorija u okviru koje egzistira laboratorija za ispitivanje elektro opreme i uređaja u "Ex" izvedbi "Ex" laboratorija, kao i laboratorija za ispitivanje buke, emisije štetnih i opasnih materija u životnu sredinu.

Ispitna laboratorija poseduje Sertifikat o akreditaciji Akreditacionog tela Srbije, pod brojem 01뀍, prema standardu SRPS ISO/IEC 17025: 2006.INSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573