U organizaciji Instituta za preventivu, u periodu od 1. do. 2. juna 2017. godine, održana je 9. Međunarodna Ex tribina u Hotelu „Norcev“ na Fruškoj gori, kojoj je prisustvovalo 120 učesnika iz Srbije, BiH, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Nemačke, Češke i Rusije.

Programski savet je izabrao 19 radova koji su zadovoljili kriterijume da budu objavljeni u Zborniku i prezentovani na tribini, a koji svojom tematikom pokrivaju široku oblast, od rudarstva preko prehrambene i farmaceutske industrije do petrohemije.

Ovo je lista održanih prezentacija:

Direktorijum sa svim Powerpoint prezentacijama
R.b. Autor / prezenter
Naziv rada / prezentacije
Link prezentacije
01. dr Julije Cinkler Označavanje opreme u protiveksplozionoj zaštiti Powerpoint prezentacija
02. Nikola Stojančević: Atex sistemi odprašivanja, sistemi detekcije i gašenja varnica, manipulacije materijalom Powerpoint prezentacija
03. Rafo Jozić, dr Snežana Mićević: Eksplozivne atmosfere u industriji i rudarstvu edukacija, regulativa i institucije kao uslovi za prevenciju Powerpoint prezentacija
04. mr Jusuf Delić, Rafo Jozić: O nekim propustima u protiveksplozivnoj zaštiti, prijedlozima za povećanje sigurnosti u industriji i rudarstvu BiH Powerpoint prezentacija
05. Damir Malkočević, Jelena Marković: Opasnost od statičkog elektriciteta kod upotrebe plastičnih rezervoara za zapaljive tečnosti (RIBC) Powerpoint prezentacija
06. Robert Poljak: Upravljanje rizikom tokom projektovanja postrojenja u petrohemijskoj industriji. Prihvatljiv rizik Powerpoint prezentacija
07. Dr Martin Volmajer: Uloga poslodavca kod pripreme dokumenata o zaštiti od eksplozije (Šta sve može poći po zlu?) Powerpoint prezentacija
08. Spasoje Erić: Određivanje minimalne temperature paljenja sloja prašine zadate debljine nataložene na vruću površinu – iskustva stečena gradnjom ispitnog uređaja i prijedlozi za korišćenje normirane metode i opreme Powerpoint prezentacija
09. Marjan Kreslin: Dokumentacija održavanja, dobra praksa, izvođači radova, periodi pregleda Ex opreme Powerpoint prezentacija
10. Stipo Đerek, izlagao rad Damira Korunića (Ex-Agencija Republike Hrvatske): Prijelaz s direktive 94/9/EC na 2014/34/EU Powerpoint prezentacija
11. Dr sc. Ivica Gavranić: Tehničko nadgledanje aktivnosti instaliranja, održavanja i popravaka u Ex prostorima Powerpoint prezentacija
12. Mario Mačković: Dizelski motori u zonama opasnosti Powerpoint prezentacija
13. Anton Kotnik i Teodor Šlehta: Sigurnosni tehnološki informacioni sistem u premogovniku Velenje (Republika Slovenija) Powerpoint prezentacija
14. Dr Martin Volmajer: Protiveksplozivna zaštita u prehrambenoj industriji (Dokument o zaštiti od eksplozije i mere protiveksplozivne zaštite na primeru pogona za sušenje, skladištenje i preradu žitarica) Powerpoint prezentacija
15. Frosina Sejzova: Procena rizika od eksplozije i mere za njeno sprečavanje prilikom doziranja i transfera zapaljivih praškastih sirovina u zapaljivim rastvaračima u tehnološko proizvodnim procesima u farmaceutskoj industriji Powerpoint prezentacija
16. Dr Mevludin Delalić, Bora Radojčić: Kako procijeniti i preventirati opasnosti od eksplozije prašine na objektima za preradu uglja u Federaciji BiH Powerpoint prezentacija
17. Sretko Kovačević: Procedura za popravku uređaja u Ex zaštiti Powerpoint prezentacija
18. Miroslav Gojić: Procena ugroženosti metodom indeksa požara i eksplozije (F&EI)-DOW indeks Powerpoint prezentacija
19. Mr Radovan Jovanov: Mehanički generisana varnica uzrok eksplozije silo ćelije Powerpoint prezentacija


INSTITUT ZA PREVENTIVU Kraljevića Marka 11 Novi Sad tel/fax: +381(021) 420 571, 420 572,420 573